Caritas Archidiecezji Katowickiej
Dom Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach

1% Podatku RODO O Nas Procedura przyjęciaGaleriaKontakt

Co zrobić, aby znaleźć się w takim miejscu jak nasze?

Osoby w podeszłym wieku, wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji, które zgłaszają chęć zamieszkania w domu pomocy społecznej
powinny osobiście lub z pomocą rodziny, zgłosić się do pracownika socjalnego z rejonu (w miejscu stałego zameldowania).

Pracownik socjalny, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, kieruje dokumentację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
który wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Jest to równoznaczne z umieszczeniem na liście osób oczekujących.

Przed przyjęciem pracownik socjalny z DPS św. Anna kontaktuje się z osobą czekającą na przyjęcie lub jej rodziną i umawia szczegóły przyjęcia.

Co należy mieć przy sobie podczas przyjęcia?


 1. Dokumenty:
  • Dowód osobisty
  • Legitymacja emeryta i rencisty
  • Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Decyzja ZUS o wysokości świadczenia
  • Orzeczenie o niepełnosprawności
  • Dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitala, dawkowanie leków)

 2. Odzież w miarę możliwości podpisaną.


 3. Rzeczy osobiste.

Dom Pomocy Społecznej św. Anna
ul. Kopernika 6 43-100 Tychy
tel. 32 328 25 25(26) fax.32 328 25 25
e-mail: dpsannatychy@caritas.pl